Қызметі

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы-бұл тиімді көшбасшылық пен кәсіби басқарушылардың зияткерлік платформасы.

МИССИЯСЫ:

Еліміздің және әлемнің игілігі үшін білімді құру, сақтау және тарату.

Құндылықтар:

  • парасаттылық;
  • кәсіпқойлық;
  • жаңашылдық;
  • ашықтық;
  • қоршаған әлемге деген махаббат.

Біз-Академия құндылықтарының ұстанушылары мен тасымалдаушылары!

Біз Академияның ішінде және одан тыс жерлерде осы құндылықтарды құрметтейміз, құрметтейміз және қадағалаймыз!

Мақсаты:

  • Уақыт талабына сәйкес келетін кәсіби, тиімді және тұрақты мемлекеттік аппаратты дамытудың басым бағыттарын іске асыру.
  • Орталық Азия өңірінде мемлекеттік басқару саласында кәсіби білім берудің көшбасшысы болу.

ҚАРАҒАНДЫ ФИЛИАЛЫНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСЫМДЫҚТАРЫ, МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2017 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Қарағанды облысында 638 Мемлекеттік орган, оның ішінде орталық мемлекеттік органдардың 154 облыстық және аудандық бөлімшелері, Қарағанды облысы әкімінің аппараты, Қарағанды облыстық мәслихатының аппараты, Қарағанды облысының тексеру комиссиясы, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 25 облыстық атқарушы органдар, қалалар мен аудандар әкімдерінің 20 аппараты, қалалар мен аудандар мәслихаттарының 18 аппараты, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 216 аудандық және қалалық атқарушы органдар, аудандық маңызы бар, ауыл (село), кент, ауыл (село).

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің нақты саны 6 739 адамды құрайды, оның ішінде ЖАО – 3 404 және ОМО ТП – 3 335 адам тиісінше. Оқытудың жыл сайынғы қажеттілігі 2 200-ден астам адамды құрайды.

Қарағанды филиалының қазіргі әлеуеті жаңа әкімшілік ғимараттың теңгеріміне алынуын ескере отырып, оқытудағы қазіргі қажеттіліктерді толығымен жабуға мүмкіндік береді. Алайда, бүгінгі таңда сапалы құрамдауыш бірінші кезекке шығады, яғни біз үшін оқыту бағдарламаларының мазмұны, олардың пайдалылығы мен практикада қолданылуы маңызды тас болуы тиіс.

Академия 2017 жылы өткізген өңірлік мемлекеттік қызметшілерді оқыту орталықтарының қызметін сапалы талдау келесі проблемаларды анықтады:

Оқыту бағдарламаларының мемлекеттік қызметтің практикалық қажеттіліктеріне бағытталуының төмендігі.
Мемлекеттік органдармен және өңірлік сарапшылармен әлсіз өзара іс-қимыл.
«Жаппай» оқытуға бағытталған біліктілікті арттыру семинарлары мен қайта даярлау курстарының оқу жоспарларының ескірген тақырыптары.
Нашар дамыған инфрақұрылым және материалдық-техникалық базаның ескіруі.
Бағдарламалардың академиялық сипаты және ескірген оқыту әдістері.
Жеткіліксіз кадрлық әлеует.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, филиалдың қызметі үш негізгі блокты дамытуға бағытталатын болады:

  • оқыту бағдарламаларын кәсібилендіру;
  • ұйымдастыру мәдениетін өзгерту;
  • ресурстық қамтамасыз ету және жаңа инфрақұрылым.

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН КӘСІБИЛЕНДІРУ
Мақсаты-өңірлік мемлекеттік қызметшілердің әлеуетін дамыту.

Міндеттері:

– оқыту бағдарламаларын Академиямен олардың мазмұнын өңірлік ерекшелікке бағдарлай отырып үйлестіруді күшейту;

– тартылатын сарапшылар пулын кеңейту және оқытудың интерактивті нысандарын енгізу;

– Филиалдың профессорлық-оқытушылық құрамының әлеуетін арттыру.

ҰЙЫМДАСТЫРУ МӘДЕНИЕТІН ӨЗГЕРТУ
Мақсаты-мемлекеттік органдармен, квазимемлекеттік сектормен және өзге де тапсырыс берушілермен өзара іс-қимыл бойынша жаңа тәсілдерді қалыптастыру.

Міндеттері:

– филиалдың сараптамалық және жұмыс топтарына қатысуы;

– мүдделі мемлекеттік органдармен (стейкхолдерлермен) оқыту тақырыптары мен бағдарламаларын әзірлеу кезінде клиентке бағытталған тәсілді енгізу);

-филиалдың бизнес-процестерін оңтайландыру және оларды Академияға жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу.

РЕСУРСТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ ЖАҢА ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
Мақсаты-тыңдаушыларды тиімді оқытуды қамтамасыз ету үшін жағдай жасау.

Міндеттері:

– материалдық-техникалық базаны заманауи талаптарға сәйкес жаңарту;

– «цифрлық Академия» жобасына филиалдың қатысуын кеңейту және Академияның бірыңғай IT платформаларына көшу;

– кітапханалық қорды және әлемдік ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті қамтитын ақпараттық-ресурстық орталықты дамыту.