БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ СЕМИНАРЛАРЫ

Өтетін күні: 25-27 қаңтар 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: мемлекеттік орган қызметінде дизайн-ойлау және адам-центрлік қағидаттарын қолдану бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

Семинарға шолу:

 • Мемлекеттік басқарудың адаморталық моделін қалыптастыру
 • Мемлекеттік қызметтің инновациялық моделі
 • Инновацияны ынталандырудың ойлау тәсілі, әдістері мен құралдары
 • Идеяларды қалыптастыру әдістері: практикалық құралдар
 • Критерийлерді әзірлеу және идеяларды бағалау. Customer journey map: пайдаланушының ағымдағы және болашақ жолын визуализациялау. Прототиптеу
 • CPS жақтауы-CREATIVE PROBLEM SOLVING. Басым идеяларды іріктеу критерийлері
 • Сервистік дизайн оңтайлы пайдаланушы тәжірибесін құрудың адамға бағытталған тәсілі ретінде
 • Дизайн ойлауын практикалық қолдану: эмпатия. Қалыптастыру "адамға". Point of view (pov) - не шешетінімізді дұрыс түсіну қабілеті
 • Инновацияны пилоттық іске қосқаннан кейін кері байланыс жинау
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзыреттер:

 • Инновативтілік
 • Нәтижелерге қол жеткізу
 • Стратегиялық ойлау
 • Шешім қабылдау

Мақсатты аудитория: Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілері

Өтетін күні: 1-3 ақпан 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак. сағ.

Күтілетін нәтижелер: Уақыт ресурсын тиімді бөлу, эмоционалды қысым жағдайында басымдықтарды айқындау бойынша кәсіби құзіреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту.

Семинарға шолу:

 • Тайм-менеджмент қағидаттары
 • Кәсіби қызметте басымдықтарды басқарудың практикалық құралдары
 • Мемлекеттік қызметшінің жұмыс уақытын тиімді ұйымдастыру
 • Күйзеліс жағдайындағы тайм-менеджмент
 • Күйзелісті басқару және эмоционалды интеллектіні дамыту
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзіреттіліктер:

 • Қызметті басқару
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттесу
 • Жеделдік
 • Өзін-өзі дамыту
 • Күйзеліске төзімділік

Мақсатты аудитория: Мансап жолымен ілгерілеуге мүдделі және өздерінің көшбасшылық кұзіреттіліктерін жетілдіруге ұмтылатын орта буындағы басшы әйелдер.

Өтетін күні: 8-10 ақпан 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак. сағ.

Күтілетін нәтижелер: Жұмыс пен отбасы арасындағы тепе-теңдік пен шекараны басқарудың кәсіби құзіреттіліктері мен практикалық дағдыларын дамыту, мансап жолымен ілгерілеу үшін көшбасшылық құралдары мен технологияларын игеру.

Семинарға шолу:

 • Басшылық қызметте басшы әйелдер тап болатын сын-тегеуріндер мен қиындықтар
 • Мансаптың тік моделін құру процесінде әйелдердің көшбасшылық қасиеттерінің қалыптасу және көріну ерекшеліктері
 • Басшылықтағы әйелдер: жұмыс пен жеке өмір арасындағы тепетеңдікті сақтау
 • Мемлекеттік қызметтегі басшы әйелдердің көшбасшылық құзіреттіліктерін дамыту құралдары мен технологиялары
 • Команда мен ұйымдағы ықпал ету стратегиялары
 • Мансаптық және кәсіби даму жолында ішкі кедергілерді еңсеру
 • Табыстылық қағидаларымен жұмыс істеу
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзіреттіліктер:

 • Көшбасшылық
 • Қызметті басқару
 • Өз-өзін дамыту
 • Стратегиялық ойлау
 • Нәтижелерге жету

Мақсатты аудитория: Мемлекеттік органдардың комплаенс-қызметтерінің қызметкерлері

Өтетін күні: 15-17 ақпан 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак. сағ.

Семинардың мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша қызмет тиімділігін арттыру үшін комплаенс-қызмет қызметкерлерінің кәсіби құзіреттіліктері мен практикалық дағдыларын дамыту.

Семинарға шолу:

 • Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша заңнамалық новеллалар
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенстің құқықтық негізі
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар
 • Ұйымда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер
 • Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау
 • Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу үшін ақпарат көздері
 • Мүдделер шиеленісі
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзіреттіліктер:

 • Парасаттылық
 • Қызметті басқару
 • Шешімдер қабылдау
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттесу

 

Мақсатты аудитория: Жобалық басқаруда кәсіби құзіреттіліктерін арттыруға ұмтылған мемлекеттік қызметшілер

Өтетін күні: 21-25 ақпан 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак. сағ.

Күтілетін нәтижелер: ҚР СТ ISO 21500-2014 бойынша сертификаттаудан табысты өту үшін кәсіби құзіреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту

Семинарға шолу:

 • Мемлекеттік секторға жобалық менеджментті енгізу
 • Халықаралық тәжірибе. Жобаларды басқару стандарттары
 • ҚР ISO 21500-2014 ұлттық стандарты
 • Жобаларды басқару деңгейлері: жоба, бағдарлама, портфель
 • Жобаларды басқару және олардың өзара байланысы түсініктеріне шолу
 • Адамдар және процестер. Жобалық менеджердің құзіреттері
 • Жобаның шектеулері. Процестер. Процесс топтары
 • Матрица. Пәндік топтар
 • Негізгі енгізулер мен шығарулар. Құжаттама
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзіреттіліктер:

 • Стратегиялық ойлау
 • Жүйелі басқару
 • Өзгерістерді басқару
 • Нәтижелерге қол жеткізу

Мақсатты аудитория: ХҚО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т. б.)

Өтетін күні: 4-6 сәуір 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: жеке және командалық тиімділікті арттыру үшін басқарушылық коучинг пен менторинг құралдарын қолдану бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

Семинарға шолу:

 • Коучинг және менторлық және олардың басқарушылық қызметтегі рөлі
 • Эмпатия: көшбасшылық стильдері
 • Коучинг мәдениетін қалыптастыру
 • Шешім қабылдауға негізделген Коучинг
 • Ынталандырушы корпоративтік ортаны қалыптастыруға арналған басқарушылық коучингтің практикалық құралдары мен технологиялары
 • Практикалық кейстерді талдау.

Құзыреттер:

 • Көшбасшылық
 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл
 • Стратегиялық ойлау
 • Өзгерістерді басқару
 • Инновативтілік

Мақсатты аудитория: ХҚО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т. б.)

Өтетін күні: 25-27 сәуір 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: тренинг нәтижелері бойынша қатысушылар инновациялық ойлауды қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік ұйымда инновациялар мәдениетін өсіру үшін практикалық құралдарды меңгереді

Семинарға шолу:

 • Дәстүрлі және дизайн ойлау
 • Инновацияның қажеттілігі: процестердің күрделілігі және тұрақты өзгерістерді басқару
 • Дизайн ойлау: мемлекеттік органда инновациялық қызметті ынталандыру және нақты кейстерді шешу үшін практикалық құралдар
 • Мемлекеттік құрылымдарға инновацияларды енгізу. Инновацияға кедергілер. Инновацияларды енгізудегі басшылардың рөлі
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзыреттер:

 • Көшбасшылық
 • Қызметті басқару
 • Өзгерістерді басқару
 • Инновативтілік

Мақсатты аудитория: ХҚО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т. б.)

Өтетін күні: 23-25 мамыр

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: Тренинг нәтижелері бойынша қатысушылар деректер негізінде тиімді басқару шешімдерін қабылдау бойынша практикалық құралдарды меңгереді.

Семинарға шолу:

 • Ақпарат көздерімен жұмыс (кестелерден, графиктерден және диаграммалардан деректерді оқу)
 • PEST, SWOT негізінде кірістерді талдау
 • Деректерді визуализациялау (Excel, Power BI және т. б.)
 • Талдау негізінде болжамдар құру (Data Driven Decision Making)
 • Деректер негізінде басқару шешімдерін әзірлеу
 • Баламалы басқару шешімдерін іздеу
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзыреттер:

 • Көшбасшылық
 • Аналитикалық ойлау
 • Өзгерістерді басқару
 • Шешім қабылдау
 • Мәселелерді шешу
 • Сандық дағдылар

Мақсатты аудитория: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т.б.)

Өтетін күні: 6-8 маусым

Ұзақтығы: 24 ак. сағ.

Күтілетін нәтижелер: Тиімді халықаралық келіссөздер жүргізу бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

Семинарға шолу:

 • Халықаралық келіссөздер және олардың динамикалық компоненттерін анықтау
 • Екіжақты және көптеген топтық келіссөздер жүргізудің практикалық құралдары
 • Келіссөздер негізінде шешім қабылдау
 • Келіссөздерге дайындық
 • Келіссөздердегі дипломатиялық тәсілдер
 • Тиімді келіссөздер: қажетті шарттар мен модельдеу
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзіреттіліктер:

 • Көшбасшылық
 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл
 • Шешім қабылдау
 • Стратегиялық ойлау

Мақсатты аудитория: комитет төрағаларының орынбасарлары, стратегиялық департаменттердің директорлары, олардың орынбасарлары, Стратегиялық жоспарлау процесіне тартылған құрылымдық бөлімшелердің басшылары, әкімдер мен олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т. б.

Өтетін күні: 27-29 маусым 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: Мемлекеттік органның стратегиялық бастамаларын әзірлеуде және тиімді іске асыруда форсайт-технологиялар құралдарын қолдану үшін кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

Семинарға шолу:

 • Мемлекеттік басқаруды дамытудың болашақ перспективаларын анықтауға арналған Форсайт модельдері
 • Мемлекеттік орган қызметінің стратегиялық даму перспективаларының көкжиектерін сканерлеу (Horizon scanning)
 • Форсайт технологиясының практикалық құралдары: интеграцияланған сценарий әдісі және себептік талдау (Causal Layered Analysis (CLA))
 • Мемлекеттік органның даму стратегиясын әзірлеуде сценарийлік жоспарлау технологияларын қолдану
 • Практикалық кейстерді талдау.

Құзыреттер:

 • Стратегиялық көзқарас
 • Инновативтілік
 • Өзгерістерді басқару
 • Шешім қабылдау
 • Нәтижелерге қол жеткізу

Мақсатты аудитория: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т.б.)

Өтетін күні: 5-7 қыркүйек 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак. сағ.

Күтілетін нәтижелер: Жеке және командалық тиімділікті арттыру үшін эмоционалды интеллекттің әртүрлі құралдары мен әдістерін қолдану бойынша кәсіби құзіреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту

Семинарға шолу:

 • Эмоционалды интеллект. Ол не және басшы үшін не себепті маңызды?
 • Эмпатия команданың қарым-қатынасын жақсартудың кілті ретінде
 • Көшбасшыға арналған коучинг және эмоционалды интеллект
 • Эмоцияларды басқару технологиялары
 • Көшбасшылықты тартудың практикалық құралдары
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзіреттіліктер:

 • Қызметті басқару
 • Көшбасшылық
 • Өзін-өзі дамыту
 • Өзгерістерді басқару
 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл

Мақсатты аудитория: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т. б.)

Өтетін күні: 26-28 қыркүйек 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: мемлекеттік органның жобаларын әзірлеу мен іске асырудағы өзгерістерді басқару құралдарын тиімді пайдалану бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

Семинарға шолу:

 • Белгісіздік жағдайындағы өзгерістерді басқару
 • Өзгерістер үшін ұйымдастырушылық ортаны қалыптастыру
 • Өзгерістерді жүргізуде ұйымның мүмкіндіктерін талдау және бағалау
 • Өзгерістер қажеттілігін талдау
 • Қарсылықты басқару және қызметкерлерді ынталандыру
 • Мемлекеттік органның жобалық қызметіне өзгерістер енгізудің практикалық құралдары
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзыреттер:

 • Қызметті басқару
 • Көшбасшылық
 • Өзгерістерді басқару
 • Инновативтілік
 • Нәтижелерге қол жеткізу

Мақсатты аудитория: ХҚО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т. б.)

Өтетін күні: 10-12 қазан 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: Динамикалық және кешенді ортада және тұрақты өзгерістерде көшбасшылықтың практикалық құралдарын дамыту

Семинарға шолу:

 • Мемлекеттік басқарудағы бейімделгіш көшбасшылық және оның жаһандық сын-тегеуріндер жағдайындағы рөлі
 • Кешенді бейімделгіш көшбасшылық дағдыларын дамытудың жеке жоспарларын әзірлеу
 • Адаптивті көшбасшы қандай сипаттамаларға ие?
 • Белгісіздік жағдайындағы өзгерістер мен тұрақсыздықты басқару.
 • Жүйелік ойлау
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзыреттер:

 • Көшбасшылық
 • Бейімделу / Икемділік
 • Өзгерістерді басқару
 • Қызметті басқару
 • Жүйелік ойлау

Мақсатты аудитория: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т. б.)

Өтетін күні: 24-26 қазан

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: Олардың қызметіндегі өзекті мәселелерді шешу үшін, сондай-ақ мемлекеттік саясатты әзірлеу процесінде мінез-құлық ғылымының құралдарын қолдану бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

Семинарға шолу:

 • Мінез-құлық ғылымының тәсілдерін қолдана отырып, тиімді мемлекеттік саясатты әзірлеу стратегиялары
 • Тиімді шешім қабылдауға арналған мінез-құлық ғылымының құралдары
 • Мемлекеттік сектордағы сәтті мінез-құлық интервенцияларының мысалдары
 • Түрлері поведений: тиімді және ұтымды
 • Басқару шешімдеріне әсер ететін эмоционалды және танымдық факторлар
 • Қол астындағылармен және әріптестерімен келіссөздерде мінез-құлық құралдарын қолдану
 • Топ жетекшісінің мінез-құлық құралдары
 • "Рефрейминг" мінез-құлық ғылымының құралы ретінде. Тиімді мемлекеттік саясатты әзірлеу кезінде рефреймингті қолдану
 • Мінез-құлық ғылымының құралы ретінде "итеру"
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзыреттер:

 • Шешім қабылдау
 • Көшбасшылық
 • Стратегиялық ойлау
 • Жүйелік ойлау
 • Инновативтілік

Мақсатты аудитория: ОМО, ОАО құрылымдық бөлімшелерінің басшылары (комитеттер төрағаларының орынбасарлары, департамент директорлары және олардың орынбасарлары, әкімдер және олардың орынбасарлары, аппарат басшылары және т. б.)

Өтетін күні: 14-16 қараша 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: мемлекеттік органның даму стратегиясын іске асыруды тиімді басқару үшін кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту

Семинарға шолу:

 • Басқарудың "стратегиялық тәсілі"
 • Стратегиялық басқару кезеңдері
 • Мақсаттар бойынша басқару стратегиялық менеджменттің маңызды кезеңі ретінде
 • Ұйымның стратегиялық аудиті
 • Стратегиялық баламаларды бағалау және таңдау
 • Стратегияны іске асыруға ықпал ететін саясаттар мен рәсімдерді әзірлеу
 • Қолдау жүйелерін құру
 • Қызметкерлерді ынталандыру жүйесін әзірлеу
 • Қолайлы стратегияны, корпоративтік мәдениетті қалыптастыру
 • Стратегиялық көшбасшылық
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзыреттер:

 • Жүйелік басқару
 • Стратегиялық көзқарас
 • Өзгерістерді басқару
 • Шешім қабылдау

Мақсатты аудитория: Құрылымдық бөлімше басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т.б.

Өтетін күні: 15-17 наурыз 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак. сағ.

Күтілетін нәтижелер: Ұлттық жобаларды жоспарлау және іске асыру барысында тәуекелдерді басқарудың кәсіби құзіреттіліктері мен практикалық дағдыларын дамыту

Семинарға шолу:

 • Тәуекелдерді басқару: негізгі ұғымдарға шолу. Жобалық тәуекелдер
 • Тәуекелдерді анықтау және жіктеу
 • Тәуекелдерді бағалау
 • Тәуекелдерді басқару стратегиялары
 • Тәуекелдерді басқару жоспары
 • Ұйымдағы тәуекел менеджментінің жүйесі
 • Тәуекел менеджеріне арналған ұсыныстар
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзіреттіліктер:

 • Қызметті басқару
 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл
 • Нәтижелерге қол жеткізу
 • Стратегиялық ойлау
 • Командалық жұмыс

Мақсатты аудитория: құрылымдық бөлімшелер басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т. б.

Өтетін күні: 8-10 қараша

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: қаржы ресурстарын басқару тиімділігін арттыру бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту, тиімді Қаржы менеджментінің нақты әдістерін меңгеру

Семинарға шолу:

 • Қаржылық менеджменттің негізгі концепциялары
 • Бюджеттеу басқару технологиясы ретінде: мақсаттары мен міндеттері
 • Болжам және бюджетті құру. Нәтижеге бағытталған бюджетті жоспарлау
 • Кірістер мен шығындарды жоспарлау және болжау әдістері
 • Ұйымның қаржылық құрылымы мен бюджеттік моделін қалыптастыру
 • Қаржылық есептілік
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзыреттер:

 • Нәтижелерге қол жеткізу
 • Шешім қабылдау
 • Стратегиялық ойлау
 • Жауапкершілік

Мақсатты аудитория: құрылымдық бөлімшелер басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т. б.

Өтетін күні: 12-14 сәуір 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 академ.сағат

Күтілетін нәтижелер: кәсіби құзыреттер мен саналы басқарудың практикалық дағдыларын дамыту және мемлекеттік органдардағы ұйымдастырушылық мәдениетті дамыту.

Семинарға шолу:

 • Ұйымдастырушылық мәдениет ұғымы
 • Ұйымдастыру мәдениетін құрудағы тәсілдер
 • Ұйымдастырушылық мәдениетті басқарудағы басшылардың рөлі
 • Мемлекеттік сектордағы ұйымдастырушылық мәдениет
 • Ұйымдастырушылық мәдениеттің құндылық бағдары
 • Ұйымдастыру мәдениетінің деңгейін жедел бағалау
 • Жұмыс істейтін ұйымдастырушылық мәдениетті құрудың практикалық құралдары
 • Ұйымдастыру мәдениеті және қызметкерлерді ынталандыру
 • Практикалық кейстерді талдау.

Құзыреттер:

 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл
 • Стратегиялық көзқарас
 • Шешім қабылдау
 • Өзгерістерді басқару
 • Командалық жұмыс

Мақсатты аудитория: құрылымдық бөлімшелер басшыларының орынбасарлары бөлімшелер, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т. б.

Өтетін күні: 12-14 сәуір

Ұзақтығы: 24 академ.сағат

Күтілетін нәтижелер: Кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту ұйымдастырушылық мәдениетті саналы басқару және дамыту мемлекеттік органдарда.

Семинарға шолу:

 • ұйымдастырушылық мәдениет ұғымы
 • ұйымдастыру мәдениетін құрудағы тәсілдер
 • ұйымдастырушылық мәдениетті басқарудағы басшылардың рөлі
 • мемлекеттік сектордағы ұйымдастырушылық мәдениет
 • ұйымдастырушылық мәдениеттің құндылық бағдары
 • ұйымдастырушылық мәдениет деңгейін жедел бағалау
 • жұмыс ұйымдастыру құру практикалық құралдары мәдениет
 • ұйымдастыру мәдениеті және қызметкерлерді ынталандыру
 • практикалық кейстерді талдау.

Құзыреттер:

 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл
 • Стратегиялық көзқарас
 • Шешім қабылдау
 • Өзгерістерді басқару

Мақсатты аудитория: құрылымдық бөлімшелер басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т. б.

Өтетін күні: 19-21 сәуір

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: Мемлекеттік органдардың цифрлық трансформациясы жобаларын тиімді іске асыру үшін кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

Семинарға шолу:

 • "Цифрландыру, ғылым және инновациялар есебінен технологиялық серпіліс" ұлттық жобасын іске асыру шеңберінде цифрлық трансформация
 • ҚР цифрландыру саласындағы заңнамасы
 • Бизнес-үдерістердің реинжинирингі
 • Data Driven Government тұжырымдамасын енгізу
 • Үлкен деректермен және бұлтты технологиялармен жұмыс істеу
 • Ақпараттық және киберқауіпсіздік
 • Цифрлық трансформация және цифрландыру жобалары шеңберінде тиімді жұмыс істеуге арналған практикалық құралдар
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзыреттер:

 • Көшбасшылық
 • Шешім қабылдау
 • Қызметті басқару
 • Инновативтілік
 • Сандық дағдылар

Мақсатты аудитория: Құрылымдық бөлімше басшыларының орынбасарлары, басқарма басшылары, бөлім басшылары және т.б.
Өтетін күні: 26-28 сәуір
Ұзақтығы: 24 ак. сағ.
Күтілетін нәтижелер: Этносаралық шиеленістерді реттеу саласында кәсіби құзіреттіліктер мен парактикалық дағдыларды дамыту
Семинарға шолу:

 • Жергілікті этносаралық шиеленістер, медиация пәні, рөлі және қағидаттары
 • Этносаралық шиеленістердің алдын алу мен реттеудің практикалық технологиялары
 • Этносаралық шиеленістер саласында шиеленісалды және шиеленісжағдайы туындағанда әрекет ету алгоритмі
 • Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдарыныңшиеленісті реттеу бойынша құқық қорғау органдарымен және азаматтық қауымдастықпен бірлескен жұмысының нысандары мен әдістері
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзіреттіліктер:

 • Қызметті басқару
 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттесу
 • Көшбасшылық
 • Шешімдер қабылдау
 • Бейімділік

 

Мақсатты  аудитория:  баспасөз  хатшылар  мен  мемлекеттік  органның баспасөз және коммуникация қызметтерінің қызметкерлері

Өтетін күні: 24-26 мамыр

Сағат саны: 24 академиялық сағат

Күтілетін нәтижелер:   Мемлекеттік саясаттың тиімді коммуникациясы мен трансляциясын құру бойынша  баспасөз  хатшыларының  кәсіби  құзыреттілігі  мен  практикалық дағдыларын дамыту

Шолу :

 • Дағдарыстарды басқару  (беделді  тәуекелдерді  болжау,  ақпараттық шабуылдарға  жауап  беру  алгоритмдері,  қазіргі  заманғы  көпшіліктің психологиясы және оны басқару әдістері (онлайн және офлайн)
 • Дағдарысқа қарсы сценарийлерді құру
 • Ақпаратпен жұмыс істеу кезінде сыни ойлауды дамыту
 • Фактчекинг және ақпаратты верификациялау
 • Әлеуметтік желілердегі тиімді коммуникациялар
 • Мемлекеттік PR-жүйелік қателер және оларды түзету шаралары
 • Копирайтинг

 Құзыреттіліктер

 • Стратегиялық ойлау
 • Қызметті басқару
 • Шешім қабылдау
 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл

Мақсатты  аудитория:  қоғамда  тиімді  коммуникацияға  түсу  дағдыларын дамытуға,  көпшілік  алдында  еркін  сөйлеу  қабілетін  қалыптастыруға ұмтылатын мемлекеттік қызметшілер және басқалар

Өтетін күні: 1-3 қараша

Сағат саны: 24 академиялық

Семинардың мақсаты: Ресми  стильдің  нормаларымен  таныстыру,  құжат  мәтінінің  құрылымы және  мазмұнының  ерекшелігін  практикалық  жолмен  меңгерту,  тиімді коммуникацияға  түсу  талаптарын  игерту  және  тақырыптың  өзектілігін  аша отырып,  аргументті  сөйлемдермен  көпшілік  алдында  жүйелі  сөйлеуге

дағдыландыру

 Шолу

 • ресми стильдің ерекшеліктері және оның нормалары
 • ресми жазылым және мәтін құрастыру дағдылары
 • көпшілік алдында сөз сөйлеу талаптары
 • ұлттық коммуникативтік мәдениетке тән ерекшеліктер
 • сөйлеу стилі және имиджі
 • практикалық кейстерді талдау

Күтілетін нәтижелер:

 • ресми стильдің ерекшеліктері мен нормаларын меңгереді
 • ресми стильде мәтін жазу дағдыларын жетілдіреді
 • ресми ортада сөйлеу мәдениетінің талаптарымен танысады
 • ресми ортада көпшілік алдында сөйлеуге бейімделеді
 • көпшілік алдында сөйлеу стилі мен имиджін қалыптастырады

 Құзыреттіліктер

 • көшбасшылық
 • ынтымақтастық және өзара іс-қимыл
 • қызметті басқару
 • өзін-өзі дамыту

Мақсатты  аудитория:  Орталық  мемлекеттік  және  жергілікті  атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілері 

Өтетін күні: 25-27 қазан

Ұзақтығы: 24 ак. сағ.

Күтілетін нәтижелер: Халықпен және азаматтық қоғаммен тиімді коммуникация орнату бойынша кәсіби құзіреттіліктер мен практикалық дағдыларды дамыту

Семинарға шолу:

 • «Халық үніне  құлақ  асатын  мемлекет»  тұжырымдамасының  негізгі аспектілері мен қағидаттары. «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» — мемлекет пен қоғам арасындағы үздіксіз диалог 
 • Тиімді коммуникациялар және тұлға типологиясы
 • Коммуникацияларды басқару. Көпшілік алдында сөз сөйлеудің үш алыбы: дағдыдан шеберлікке дейін. Сөйлеу техникасының параметрлері
 • Коммуникация кедергілері және оларды еңсеру әдістері
 • Дағдарыс кезінде New Media және Social Media-мен жұмыс істеу: мәні, қағидаттары, практикалық ұсыныстар
 • Қоғамдық пікірді  қалыптастыру:  азаматтық  қоғаммен  жұмыс  істеудің заманауи тәсілдері 
 • Практикалық кейстерді талдау

Құзіреттіліктер:

 • Ынтымақтастық және өзара әрекеттесу
 • Шешімдер қабылдау
 • Жауапкершілік

Мақсатты аудитория: орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілері

Өтетін күні: 18-20 қазан

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: Инновациялық ойлауды дамытудың кәсіби құзыреттілігі мен практикалық дағдыларын дамыту, дизайн-ойлау қағидаттарын қолдану, сондай-ақ әріптестермен және басшылықпен өзара іс-қимыл кезінде эмоциялық интеллект құралдары мен техникаларын қолдану.

Семинарға шолу:

 • Инновациялық ойлауды дамыту. Мемлекеттік құрылымдарға инновацияларды енгізу. Инновацияға кедергілер
 • Дизайн-ойлаудың негіздері мен кезеңдері.
 • Инновацияларды ынталандыру және жаңа идеяларды генерациялау үшін ойлау жобалау әдістері мен құралдары
 • Эмоционалды интеллект. Эмоциялар түрлері
 • Эмоциялардың пайда болу себептерін түсіну және талдау
 • Эмоционалды термометр
 • Келіссөздердегі сиқырлы "түймелер"
 • Эмоцияларды басқару
 • Эмпатия: эмпатияның күші және жақсы қарым-қатынастың кілті және т. б.

Құзыреттер:

 • Инновативтілік
 • Өзін-өзі дамыту
 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл
 • Топтық жұмыс

Мақсатты аудитория: орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілері

Өтетін күні: 27-29 қыркүйек

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер: Ұлттық жобаларды табысты іске асыру үшін заманауи технологиялар мен құралдарды қолдану бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды арттыру

Семинарға шолу:

 • ҚР Мемлекеттік жоспарлау Жүйесі. Ұлттық жобалардың рөлі мен орны
 • ұлттық жобаларды іске асыруда жобалық менеджмент құралдарын практикалық қолдану
 • икемді басқару технологиялары (Agile, SCRUM және Kanban)
 • ұлттық жобаларды іске асыруда дизайн ойлау құралдарын қолдану
 • цифрлық дағдыларды дамыту (easy Project платформасында жұмыс істеу)
 • практикалық жағдайларды талдау

Құзыреттер:

 • Ынтымақтастық және өзара іс-қимыл
 • Стратегиялық ойлау
 • Нәтижелерге қол жеткізу
 • Инновативтілік

Мақсатты аудитория: Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілері

Өтетін күні: 20-21 қыркүйек 2022 жыл

Ұзақтығы: 24 ак.сағат

Күтілетін нәтижелер:Шешімдерді әзірлеу үшін деректердің үлкен ауқымын талдау бойынша кәсіби құзыреттер мен практикалық дағдыларды дамыту.

Семинарға шолу:

 • ақпарат көздерімен жұмыс (кестелерден, графиктерден және диаграммалардан деректерді оқу)
 • Деректерді талдаудың заманауи әдістері мен тәсілдері
 • деректерді визуализациялау (Excel, Power BI және т. б.)
 • талдау негізінде болжамдар құру (Data Driven Decision Making)
 • деректер негізінде балама шешімдерді әзірлеу және іздеу
 • практикалық жағдайларды талдау

Құзыреттер:

 • Стратегиялық ойлау
 • Аналитикалық ойлау
 • Сандық дағдылар
 • Мәселелерді шешу

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жансейтов Азамат Толешович

Заведующий кабинета разработки и реализации образовательных программ

Тел.: 8(7212) 44-54-30

 e-mail: a.zhanseitov@apa.kz

ТІРКЕЛУ