Жаңалықтар

Латын графикасы

Тыңдаушылардың латыннегізді жаңа әліпбимен сабақ жүргізу әдістемелермін шыңдау, жоспар-құрылым бойынша ресми стильдің мәтінін құру дағдыларын қалыптастыру.

  • -ресми стильдің жаңа емле-ережелері, орфографиялық нормалары;
  • -латын қарпінде жазылған әртүрлі стильдегі мәтіндермен жұмыс;
  • -шеттілдік сөздерді ана тілімізге бейімдеп айту қағидасы, таңбалануы, дыбысталуы;
  • -іс қағаздарын және ресми хат алмасу, ресми жазылым, түрлері, құрастыру әдіс-тәсілдері;
  • -практикалық қызметте нәтижелі басқару құралдарын пайдалану бойынша ұсынымдар әзірлеу.
✅жаңа әліпбиді игерту әдістемелерімен толықтай таныс болады;
✅ресми стильды мәтінді құрастыру жолдарын игереді;
✅латын әліпбиімен құжат мәтінін әзірлеуге бейімделеді;
✅ресми жазылымның ерекшеліктері мен талаптарын меңгереді