Name and Position Contacts
Baibossynov Serikzhan Berikbaevich
Ph.D, head of branch
8701-549-26-62, 8(7212) 44 54 30
s.baibossynov@apa.kz
Turkenov Talgat Kuanyshevich
Ph.D. in Pedagogy, professor
8 701 951 90 01
t.tyrkenov@apa.kz
Tazabekov Adil Imanovich
Ph.D. in Economics, Professor
+7 7212 44 54 30
a.tazabekov@apa.kz
Zhanseitov Azamat Toleshovich
Head of the office of development and implementation of educational programs
+77024229224
a.zhanseitov@apa.kz
Syzdyk Bolat Kenelovich
Ph.D. in Jurisprudence
b.syzdyk@apa.kz
Yeshmaganbetova Natalia Ruslanovna
Senior methodologist
+7 7212 44 54 30
n.yeshmaganbetova@apa.kz
Tussupova Saule Abilkhanovna
Senior methodologist
8 701 472 11 33
s.tussupova@apa.kz
Yurchenko Lyudmila Ivanovna
Head of the Administrative Department
+7 7212 44 54 30
l.yurchenko@apa.kz
Beiseke Gulnur Karamyrzakyzy
Chief Inspector lawyer
8 708 236 11 06
g.beiseke@apa.kz
Isina Karshiga Nesipbekovna
acting lead expert
8 701 187 32 09
k.issina@apa.kz